Schoolvisie en pedagogisch project

 

Onze visie en pedagogisch project

 

Wij zijn de Sint-Katarinaschool; een school met een hart voor kinderen.

 

Wij zijn een katholieke dorpsschool waar kinderen, leerkrachten maar ook ouders zich veilig en geïnspireerd voelen. Waar iedereen, iedereen kent en waar men zich thuis voelt!

 

De christelijke waarden zijn verweven in ons dagdagelijkse schoolleven. We maken vrienden, we bidden en vieren samen, we zijn dankbaar, vergevingsgezind en zorgzaam voor mekaar.

 

Elk kind is uniek. Daarom zoeken we steeds naar de beste aanpak om het leren en ontwikkelen van de kinderen te ondersteunen en te begeleiden volgens een eigen tempo, ritme, voorkennis of afkomst.

 

Het welbevinden van elk kind komt steeds op de eerste plaats! We geloven in de groeikansen van elk kind. We moedigen de kinderen aan om in zichzelf te geloven, om grenzen te verleggen en ervoor te gaan. Samen met de ouders willen we onze kinderen gelukkig, trots, zelfstandig en weerbaar maken!

 

Onze school biedt kwaliteitsvol onderwijs voor elke leerling. We bieden een samenhangend en gevarieerd aanbod om de eindtermen en ontwikkelingsdoelen na te streven. Dit doen wij vanuit de ZILL, het leerplan van het katholiek onderwijs, waarin de harmonische ontwikkeling van elk kind centraal staat.

 

We houden steeds rekening met de beginsituatie van elk kind. We bieden een brede basiszorg door sterk remediërend te werken. Zowel ouders, leerlingen als het hele schoolteam worden hierbij betrokken en werken vanuit hun perspectief hieraan mee.

 

Engagementsverklaring van het katholiek onderwijs

 

Ons pedagogisch project kadert in het bredere project van de katholieke dialoogschool. Op onze school is iedereen welkom, wie je ook bent en wat je achtergrond ook is. Samen leven in dialoog met elkaar vinden we belangrijk. Vanuit het voorbeeld van Jezus nodigen we je uit op zoek te gaan naar wat leren en leven voor jou kunnen betekenen.

 

Kiezen voor een katholieke dialoogschool vraagt betrokkenheid van iedereen. Van ons mag je verwachten dat we je zoveel mogelijk betrekken in het samen school maken. Onze school is voor je kind een leer- en leefwereld die bijdraagt aan de opvoeding die je je kind zelf wilt geven. 

 

Kiezen voor een katholieke dialoogschool betekent vertrouwen stellen in de manier waarop wij als school vandaag het project van de katholieke dialoogschool vormgeven. Als katholieke dialoogschool verwachten we dat je een echte partner van ons bent in de vorming van je kind. Dat houdt ook in dat je kind deelneemt aan de lessen rooms-katholieke godsdienst.