Onze schoolraad

 

In de schoolraad zetelen vertegenwoordigers van ouders (ouderraad), personeel en lokale gemeenschap.

De schoolraad heeft een advies- en overlegbevoegdheid. De eindbeslissing blijft steeds bij het schoolbestuur.

 

Leden:

Personeel: Ilse Asselberghs & Evi Cuypers

Ouderraad: Kelly Teurfs & Stijn Reyntiens

Lokale Gemeenschap: Adelheid Verschuere & Gert Verreth