Zorgbeleid

 

‘Alles wat je aandacht geeft, groeit.’

 

Onze school wil een school zijn waar kinderen groeien en openbloeien.

 

Om zich ten volle te kunnen ontwikkelen, streven we op onze school naar het creëren van een positief en veilig leef- en leerklimaat. Welbevinden, betrokkenheid en leren vormen daarbij onze belangrijkste uitgangspunten. Zich veilig en geborgen voelen, stimuleert de actieve deelname aan leef- en leerkansen en opent de deur naar het ontdekken en ontwikkelen van nieuwe inzichten.

 

Om dit te bereiken, moeten we als school volop inzetten op de interesses, talenten en mogelijkheden van onze leerlingen. Op een positieve manier willen we hen bewust en betekenisvol leren omgaan met hun eigen kennen en kunnen, opdat ze in zichzelf leren geloven en zichzelf naar waarde leren schatten. Zo willen we elk kind de kans bieden tot zelfontwikkeling.

 

In dat opzicht beseffen we dat ‘naar school gaan’, meer is dan alleen ‘kennis verwerven’.

Elk kind wandelt door onze schoolpoort met z’n eigen rugzakje. We houden rekening met het feit dat niet elke leerling start met dezelfde kansen of mogelijkheden. De begin- en eindsituatie van elk kind is anders. Om het leerproces dat ze doormaken zo goed mogelijk te begeleiden, is het belangrijk om de zorgen en noden van elk kind door verschillende brillen contextgericht te bekijken.

 

Om inzicht te krijgen in de cognitieve en/of socio-emotionele uitdagingen van onze leerlingen, vinden we het belangrijk om steeds in dialoog te gaan met de kinderen, hun ouders en externen (CLB, psychologen, logopedisten, …). Een constructieve en openlijke vorm van communicatie vormt daarbij de basis.

Tegemoetkomen aan de noden en zorgvragen van onze leerlingen vraagt vaak bijkomende tijd, aandacht en energie. Door goede coaching willen we de draagkracht van de leerkrachten bewaken, opdat ze dit engagement met bezieling blijven uitvoeren.

 

 

Door het creëren van extra zorgtijd, verdeeld over de kleuter- en lagere school, en de uitbouw van een ‘zorgotheek’ willen we onze leerlingen (en leerkrachten) de ruimte en middelen aanreiken om zo goed mogelijk aan deze leef- en leerbehoeften te voldoen.

 

Voor alle vragen omtrent zorg en zorgvisie kan u terecht bij de zorgcoördinator:

 

Nancy Aerts

 

nancy.aerts@sint-katarinaschool.be