Ons ouderteam

SLUIT JE AAN BIJ ONS TEAM !
SLUIT JE AAN BIJ ONS TEAM !

 

De Sint-Katarinaschool is een school met een hart voor kinderen, met aandacht voor elk kind en waar iedereen, iedereen kent : kinderen, leerkrachten, directie en ouders.

 

Met de ouderraad willen wij de Katarinaschool steunen in het uitdragen van haar visie. Momenteel hebben een 15-tal ouders zich geëngageerd om zich in te zetten om dit mee vorm te geven. Maar wij kunnen ook vaak rekenen op de steun van andere ouders die helpen op de activiteiten.

 

We hebben verschillende doelen:

- organisatie van activiteiten die ondersteunend zijn voor de school (bakken van pannenkoeken met carnaval,...)

- activiteiten plannen waarmee we de school financieel kunnen ondersteunen (vb. ronddelen van de gemeenteblaadjes, textielinzameling)

- organisatie van activiteiten om ouders te informeren en samen te brengen (vb. jaarlijkse quiz, thema avond)

 

Wij vergaderen ongeveer 8 à 10 maal per jaar, meestal op de derde maandag van de maand. Op deze vergadering zijn ook de directie en een afvaardiging van de leerkrachten aanwezig. Zo kunnen we beter direct overleggen. Alle geïnteresseerde ouders zijn hier welkom!

 

Tijdens onze vergaderingen komen de volgende agendapunten aan bod:

 

- Voorbereiding en evaluatie van de activiteiten: zowel de activiteiten van de ouderraad als de activiteiten van de school zelf (bv.: het pannenkoekenbakken met carnaval, de voorbereiding van de quiz, de textielinzameling)

- Schoolraad: iemand van de ouderraad zetelt in de schoolraad en brengt verslag uit. In deze raad komen schoolgerelateerde zaken aan bod zoals bv het aantal klassen, de visie van de school, …

- Verslagen van de gemeentelijke raden, zoals de cultuurraad, de verkeersraad, het overleg van de buitenschoolse kinderopvang; in elk van deze raden is iemand van de ouderraad aanwezig, die daarna verslag uitbrengt.Ook andere topics die gaan over het helpen en ondersteunen van het schoolbeleid en de schoolvisie kunnen hier besproken worden.

 

Bent u geïnteresseerd om actief deel te nemen aan de ouderraad of wil u alvast meer over ons weten, dan kan u ons altijd contacteren! U bent ook steeds vrijblijvend welkom op één van onze vergaderingen. Deze gaan altijd door in de lerarenkamer op de eerste verdieping. 

 

Indien u vragen heeft, kan u altijd contact opnemen via ouderraad@sint-katarinaschool.be

 

Volg onze facebookpagina! https://www.facebook.com/ouderraadkatarinaschool