Ons schoolbestuur 

 

 

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school.  Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.  Om het schoolgebeuren uit te bouwen doet zij een beroep op de adviesleden en op de diocesane pedagogische begeleidingsdienst van het aartsbisdom Mechelen- Brussel.

 

Download
Meer info:
KOMO.pdf
Adobe Acrobat document 120.4 KB